Teamrit 2017

Om maar meteen met de deur in huis te vallen laat ik U even meeluisteren naar het team-overleg binnen het Ellerijders-team voorafgaand aan de start van deze Teamrit. Navigator "blauw" (laten we hem Rob noemen) tegen navigator "rood" (laten we hem Remco noemen): "let op, het tweede traject is uitgezet door Piet van Rijckevorsel, en die heeft bijna altijd wel een val met een verlegd opnamepunt". En daarna nog eens in de rust: "Vergeet niet alert te zijn op dat verlegde opnamepunt!". Ik vermoed dat U nu het vervolg al kunt raden... 

Er zat in het middagtraject inderdaad weer zo'n val, en die werd foutief opgelost door op één na alle teams. Het enige team dat dit goed deed was het TwAC-team, met als navigatoren vader en zoon Beltman. En de Ellerijders deden het net als alle anderen dus fout, ondanks deze degelijke voorbereiding!
 
Ik zal de betreffende situatie maar meteen laten zien. Zoals tegenwoordig min of meer gebruikelijk in Teamritten mochten de rode equipes niet over blauwe wegen rijden, en bij herconstructies zo min mogelijk over blauw, terwijl voor de blauwe equipes het omgekeerde gold. Ook van belang: pijlen mochten NIET tegengesteld worden bereden, ook niet in een omweg. In deze situatie ging het om de rode variant, met als hoofdroute dus a-b-m-c-d-e-f-z. De weg c-d blijkt afwezig (de pijl was "door het weiland getekend"), zodat er moest worden omgereden om de route bij d>e op te nemen: c-f-g-h-b-m-d, hetgeen uiteindelijk de controles R en O zou opleveren. Maar daar werd een stokje voor gestoken door het feit dat er geen weg g-h bleek te zijn; in werkelijkheid lag daarvoor in de plaats de weg n-h, een kleine 100 meter verder. Bij g dus rechtdoor, natuurlijk niet de niet-kaartweg n-h inrijden, en dan controle M met de opdracht "HKR": hier keren en 1e weg rechts, dus alsnog via n-h naar b en verder. Dat zou dus R-M-O opleveren in plaats van R-O. Dat zou inderdaad correct zijn als de route f-g-h-b onderdeel van een hoofdroute zou zijn: gewoon een simpele wegverlegging met een even simpele oplossing: controle M met "HKR", en verder met de hoofdroute (formeel gesproken is de weg g-h-b niet aanwezig en wordt het opnamepunt m>d, na de "HKR" te bereiken via g-h-b-m). Maar: het was hier geen hoofdroute, maar een omweg, vanwege het ontbreken van de weg c-d. En dan is de juiste redenering als volgt: bij g is er geen weg naar h, dus is het opnamepunt d>e niet meer reglementair bereikbaar; het nieuwe opnamepunt wordt f>z! Dit alles moet je bedenken als je bij g staat, en dan wordt de route g-n-k-n-g-f. Als je dat probeert dan wordt je door controle M alsnog richting h gestuurd, maar het opnamepunt is en blijft f>z, dus nu wordt de route h-b-m-c-f. Uiteindelijk blijkt de totale oplossing dus R-M-R te zijn! De denkfout die de meesten maken is dat ze bij g eerst doorrijden naar de (vanaf g al zichtbare) controle M, de opdracht "HKR" uitvoeren, en daarna pas (zeg maar bij h) gaan nadenken. En dan is de gedachte als snel "ik zit weer op mijn route, dus die kan ik nu gewoon voortzetten, dus rijd ik h-b-m-d-e-f, via controle O". Fout dus! Een psychologisch valletje, en zoals ik in de inleiding al aangaf een specialiteit van deze uitzetter. Toch frappant dat bijna iedereen er (weer) intrapt... 
Wilt U meer voorbeelden van dit principe zien, kijk dan nog eens in de columns over de Turfschipritten van 2016 en van 2017; in de laatste kwam het zelfs twee maal voor, o.a. in die situatie bij het zichzelf zwaar overschattende vliegveld Seppe ("Breda International Airport").
 
Zoals U hier zag was het middagtraject een pijlenrit. Daaraan vooraf ging 's morgens een puntenrit, uitgezet door de al even doorgewinterde uitzetter Anton Aarden, die de deelnemers trakteerde op een groot aantal interessante situaties waaraan de meesten een hele kluif hadden. Het was misschien niet eens echt moeilijk, maar wel ingewikkeld, en je kon op allerlei manieren de fout in gaan (en dat gebeurde dan ook daadwerkelijk). En af en toe was het wel degelijk moeilijk, zoals de blauwe variant van het deel tussen de punten 6 en 9. Ik verklap vast dat ALLE blauwe equipes, met of zonder "hulp" van hun rode collega's, dit fout deden! De bepalingen betreffende rode en blauwe wegen waren dezelfde als die in de pijlenrit (zie boven); alleen waren er hier uiteraard geen pijlen die maar in één richting mochten worden bereden.
 
In het volgende plaatje is de hoofdroute voor blauw van punt 6 naar punt 7: a-b-c-7; van 7 naar 8: 7-d-g-h-g-d-8; en van 8 naar 9: 8-c-f-e-9 (steeds niet over rood). Ik zal proberen het kort te houden, maar (hopelijk) wel begrijpelijk. Eerst dus op weg naar 7: de weg b-c is er niet, opnemen bij c>d, via b-g-d-c-f-k-m-k-f-c (zo min mogelijk rood). Dat gaat goed tot keercontrole 34; nu over meer rood: d-e-f-c, controle 33. Punt c onbereikbaar, nu opnemen bij d>g: e-d, hoofdroute bereikt, voorkennis verdwenen. Meteen probleem 2: controle 35; route (naar punt 8) opnemen bij g>h: d-c-b-g, controle 34. Dan maar weer d-e-f-c-b-g, controle 33. Punten g>h, h>g en g>d onbereikbaar, nu opnemen bij d>c (nog steeds route naar punt 8): e-d. Let op: vanaf d rijden we nu hoofdroute richting c (al is het maar tot controle 34), dus voorkennis weer verdwenen (dat vergat iedereen blijkbaar)! Na deze derde 34 opnemen bij c>f (route naar punt 9): d-g-b-c, controle 35. Nog steeds opnemen bij c>f, nu via de fraaie route d-e-f-c-b-g-h-g-b-c: controle 33, ook al voor de derde keer. Nu zijn c>f en f>e niet meer bereikbaar, en rest nog opnemen bij e>z. Hèhè... De complete controleserie voor blauw: 34-33-35-34-33-34-35-33. Voor rood was het hier iets minder lastig; dit jaar was er dan ook geen "klassenverschil" zoals vorig jaar, toen rood het moeilijker had dan blauw. Voor wie het zelf eens wil proberen: de rode equipes moesten deze reeks op hun controlekaart krijgen: 33-34-33-34-35. Dit werd fout gedaan door "slechts" de helft van de teams.
 
Nog even terug naar de blauwe variant. Dat je de controles 33 en 34 beide drie maal moest hebben is weer verklaarbaar, want de hoofdroute wordt op drie plaatsen onderbroken: eerst omdat op weg naar punt 7 de weg b-c er niet is, dan door controle 35 op de route van 7 naar 8, en ten slotte door controle 34, ook nog op de route van 7 naar 8. Dus drie maal omrijden, en omdat tussendoor twee maal de voorkennis vervalt kan je iedere controle in het gebied dus inderdaad maximaal 3 maal moeten aandoen. Minder kan natuurlijk ook, zoals controle 35 die je slechts 2 maal moet hebben.
Laten we snel overstappen naar iets simpelers, we willen geen lezers kwijtraken... We zitten hier aan het begin van het middagtraject, en willen van pijl 1 naar pijl 2, dus d-m-e. Tussen d en m staat een officieel verkeersbord "alleen rechtdoor toegestaan", dus we mogen niet rechtsaf naar e: controle A is fout. De route naar pijl 2 moet nu worden opgenomen op de eerstvolgende samenkomst van wegen, en dat is op e>f. Kan dat? Ja dat kan: we mogen bij m niet van d rechtsaf naar e, maar (misschien) wel bij m vanuit f linksaf naar e. We staan bij m in noordelijke richting, en willen dus m vanuit het noorden benaderen; dat zou kunnen door via een keerlus om te draaien, maar is er wel een keerlus beschikbaar? Het antwoord is wederom ja; de gezochte keerlus is de volgende: m-f-b-c-d-h-g-c-b-f-m! Netjes met pijl 1 meerijden (dus niet andersom), en over een stukje rood en een stukje blauw (dat mag in een omweg, wel zo kort mogelijk, maar meer keus is er niet). Deze lange route behoefde maar een klein stukje bereden te worden, want keercontrole 15 beloonde degenen die dit gevonden hadden, waarna het geheel werd afgesloten door keercontrole 14, zodat we door konden naar pijl 3. En hoewel dit alles voor rood en blauw exact hetzelfde was deden toch 6 rode en 7 blauwe equipes het fout. Werd er niet in alle teams goed samengewerkt?
Nog eentje met een hoog foutpercentage: van rood deed 80% dit fout, en van blauw zelfs 90%. Ik bespreek de blauwe variant. De hoofdroute van pijl 5 naar pijl 6 is a-b-c-d-e-f-k-h-z (c-d-e is iets korter dan c-n-e, en natuurlijk niet over de rode weg g-h). Het probleem begint met een afpijling op de weg d-e, dus opnemen bij e>f, via d-m-g-f-e-d-c-n-e. Beloning: controle F en keercontrole 10. Is punt e nu onbereikbaar? Nee hoor, je kan nog om controle 10 heen rijden: d-m-g-f-e-n-c-b-a-b-c-n-e! Dus weer langs de F, en als e-n-c dan niet aanwezig blijkt dan wordt het opnamepunt verlegd naar f>k, te bereiken via e-d-m-g-f. Ook de weg f-k is er dan niet, zodat we weer rond rijden (derde maal F) om uiteindelijk dan maar via het rode g-h naar pijl 6 te gaan. Alles bij elkaar: F-10-F-F.
Als laatste voorbeeld van deze geweldig goed uitgezette en uitstekend georganiseerde Teamrit (compliment aan de Baronierijders, dat mag toch wel even?) een op zich simpele situatie die toch weer net anders in elkaar zat dan je aanvankelijk dacht. Van pijl 18 naar pijl 19 moest rood over rood (g-p-k) en blauw over blauw (g-m-k). Maar op de rode route stond controle T met de opdracht "rood: keren", en op de blauwe route stond de S met "blauw: keren". Zodoende moest rood dus over blauw, en blauw over rood (T-S respectievelijk S-T). Er zat echter nog wel een addertje onder het gras: ziet U op het kaartfragment (het linker plaatje) het piepkleine ommetje vlak onder het rode weggedeelte? Via dat witte weggetje konden de blauwe equipes een heel klein stukje rood overslaan, terwijl de rode equipes hun hoofdroute (g-p-k) na de keercontrole T konden oppakken door dat ommetje als keerlus te gebruiken. Zowel rood als blauw moest dus ook nog de controle V hebben. Ongeveer de helft deed dit fout (ik aanvankelijk ook, maar door goede samenwerking tussen de twee equipes kwamen toch de juiste controles op de kaart; en dat is de essentie van de Teamrit!).
De Baronierijders kunnen terugzien op een geslaagd evenement: een Teamrit zoals een Teamrit bedoeld is. Jammer dat het aantal deelnemers niet erg hoog was (vorig jaar 20 teams, nu 10 teams plus 5 in de nieuwe variant voor deelnemers met klassieke auto's); de wegblijvers hebben een prima rit gemist...
 
We gaan nu weer de winterstop in, maar vergeet niet af en toe op deze site te kijken; deze columns gaan gewoon door!
 
PS: Dat Uw columnist deel uitmaakte van het (winnende!) Ellerijders-team had onder andere te maken met het feit dat het beoogde blauwe equipe Ton Povel-Marcel Peek helaas niet mee kon doen vanwege ziekte van Marcel. Bij deze wil ik Marcel mede namens zijn en mijn teamgenoten (en alle andere kaartleescollega's) alle sterkte toewensen bij zijn herstel. Wij hopen dat hij volgend jaar zijn plaats in het team weer kan innemen!


Login

Inloggen voor NRF-functionarissen