De Nederlandse Rittensport Federatie (NRF)

De autorittensport is als grondlegger van de rallysport al vele jaren een begrip. Hoofddoel van deze sport is om binnen een vastgestelde tijd te rijden van start naar finish, volgens een ideale route. Winnaar is de equipe die aan de finish door middel van het aandoen van controleposten heeft aangetoond de ideale route zo juist mogelijk te hebben gereden met zo weinig mogelijk tijdsafwijking ten opzichte van het ideale tijdschema. In de praktijk houdt dit in dat de deelnemer naast inzicht in wegen, routes en verkeer ook rekening dient te houden met reglementaire bepalingen.

altDe moeilijkheidsgraad van de ritten is variabel binnen de verschillende klassen, zodat beginnende onervaren deelnemers een leertraject kunnen volgen, van eenvoudig en weinig reglementair tot complexe situaties en diepgaande kennis van reglementaire bepalingen.

Een goed samenwerkende equipe is dus een eerste vereiste om een goed resultaat te boeken. De bestuurder heeft daarbij andere taken dan de navigator.