(deze aankondiging stond al eerder op de NRF-site)

Als er één sport is die je juist beter thuis kan beoefenen dan buitenshuis, dan is het wel het oplossen van droogritten (soms overigens ook wel "tafelritten"genoemd). Dus terwijl alle voetballers, biljarters, wielrenners, etc. etc., tandenknarsend naar oude filmpjes zitten te kijken (daar heb je dat doelpunt van Van Persie weer…) kunnen de rittensporters gewoon ritjes "rijden"! Nou ja, het mooie of slechte weer, de kuilen in de weg, en de tijdsdruk, dat moet je er allemaal bij denken, maar je kan tenminste geen controles over het hoofd zien.

En waar veel evenementen zijn afgelast of uitgesteld, daar is de Ronde door Vriesland 2020 juist vervroegd!!! Om U toch lekker een rit(je) te kunnen laten rijden is de organisatie keihard bezig geweest om U in ieder geval een deel van de RdV 2020 al in april te kunnen aanbieden. Het betreft traject 1, van de start tot VTC 1 (VTC = vrije tijdcontrole), en dat traject telt slechts zes pijlen. Maar de uitzetter kennende kunt U vele tientallen controles verwachten, zodat U een lekker volle controlekaart krijgt.

Dit past mooi in het streven om de RdV's wat korter te maken, want na de zeer lange editie van 2019 kreeg ik veel reacties in de trant van "mag het een onsje minder?", of "kan je het niet in delen aanbieden?". Dat kan dus inderdaad, en dit eerste traject is daar het bewijs van. Niet zo lang, niet zo (heel) moeilijk, maar toch meer dan genoeg om fout te doen!

Wanneer traject 2 verschijnt (en zelfs òf er een traject 2 verschijnt) is nog niet bekend. Maar ik wens U eerst veel plezier met dit traject 1, waarvan U de oplossing kunt inzenden tot en met 30 april 2020.

Nog een paar persoonlijke opmerkingen:

    • Mijn dank gaat uit naar Jos Bruin (mijn equipegenoot die inmiddels helaas om gezondheidsredenen mijn ex-equipegenoot is), die heeft meegedacht, proefgereden, nagekeken, en gecorrigeerd;
    • NRF-voorzitter en nationaal kampioen Remco Luksemburg wordt vriendelijk verzocht dit jaar voor het eerst (bij een RdV) wel op tijd te finishen; als ik van iemand een inzending verwacht is het wel van hem! 

Inleiding

Net als de vorige jaren speelt de Ronde door Vriesland zich weer af rond de Drentse plaats Vries, die de merkwaardige eigenschap heeft elk jaar ergens anders te liggen. Lag Vries in 2018 nog in het Zeeuwse Zuid-Beveland, en in 2019 in de Gelderse Achterhoek, dit jaar blijkt het zich in Twente te bevinden! En dat is, zoals de meesten van U wel zullen weten, een prachtig kaartleesgebied!

Een paar aanbevelingen (grotendeels dezelfde als vorig jaar):

  • dit traject past keurig op één A4-tje;
  • ook deze rit bevat weer géén scherprijders;
  • er zijn (in ieder geval dit traject) géén vallen gebaseerd op voetbruggen, fietspaden, pontveren, landsgrenzen, doorgetrokken bermlijnen, Beltmanpuntjes, of "water over de weg";
  • er zijn géén dwangpijlen of opdrachten op controles;
  • er wordt gebruik gemaakt van lekker grote controleborden, zodat U de controles niet over het hoofd kunt zien.

Net als de Rondes door Vriesland 2018 en 2019 wordt de RdV 2020 verreden aan de hand van twee kaarten: (1) de wedstrijdkaart, en (2) de "werkelijkheid". Net als bij een echte rit dient U de route te construeren op de wedstrijdkaart, en vervolgens te "rijden" in de werkelijkheid. Als de gewenste route in de werkelijkheid niet te rijden is (weg niet aanwezig / verboden in te rijden / keercontrole), dan dient op de wedstrijdkaart bepaald te worden hoe dan verder moet worden gehandeld, hetgeen dan weer in de werkelijkheid moet worden uitgevoerd, etc.

Het systeem is (min of meer) dat van de Pijlenrit: [1] zo min mogelijk wit, [2] zo min mogelijk rood; bij versperringen steeds een NIEUWE route construeren (dus NIET de oorspronkelijke route opnemen).
Zie verder de bepalingen in het reglement (te downloaden via de knop "reglement").

Veel succes, mede namens eindcontroleur Jos Bruin! 

De onvermijdelijke updates...

 

Update 1 (1 april 2020)
Rond de buurtschap Het Stift (links van Weerselo) moeten twee correcties worden aangebracht, een op de wedstrijdkaart, en een in de werkelijkheid; zie bijgaande kaartfragmenten. 
Op de wedstrijdkaart ontbrak een blauw blokkeringsblokje, en in de werkelijkheid lag er een weggetje dat er helemaal niet had moeten liggen.
De downloadbare kaarten zijn aangepast.
Excuses voor het ongemak...

Update 2  (1 april 2020)

En dan meteen nog maar eentje (iedereen is blijkbaar al druk bezig...).
Rond de pijlen 1 en 2 waren de gele wegen wat flets uitgevallen; hierbij een verduidelijking (klik op het plaatje voor een vergroting).

Dit is per 2 april aangepast op de downloadbare kaart.

 

Update 3  (3 april 2020)

update3Nog een kleine aanvulling, naar aanleiding van een vraag, in verband met een onduidelijke kleur: Op de viersprong in de paarse cirkel wordt de weg die de rode weg kruist geacht geheel GEEL te zijn (en dus niet gedeeltelijk wit). Goed om te zien dat er al deelnemers bij pijl 4 zijn...

(klik op het plaatje voor een vergroting).

Update 4  (5 april 2020)

update3
Ook rond Haarle waren sommige gele wegen wat flets uitgevallen.
Het hoort er daar als volgt uit te zien (klik op het plaatje voor een vergroting).
Excuses voor het ongemak!
 
 
Update 5  (15 april 2020)
Enkele deelnemers hebben vragen gesteld over de richting van zichtbaarheid van controle 1.
 Hoewel dit duidelijk zou moeten zijn (zie reglement, artikel 3c) vermeld ik ter voorkoming van misverstanden dat deze controle alleen zichtbaar is vanuit zuidwestelijke richting, dus rijdend naar het noordoosten. En even bij wijze van memo: inzenden kan t/m 30 april!