Vanwege het wegvallen van de Botterronde (jammer…) was de Krabbenrit de derde kampioenschapsrit van dit jaar. Doorgaans wordt deze rit verreden op Tholen en/of het oostelijk deel van Zuid-Beveland, maar deze keer lag het wedstrijdgebied iets westelijker, rond het kanaal door Zuid-Beveland. Vanuit de startplaats Hansweert ging de rit door of langs plaatsen als Yerseke, Kruiningen, Wemeldinge, 's Gravenpolder, Kwadendamme, Kapelle en Hoedekenskerke (de laatste vroeger bekend van de veerdienst Hoedekenskerke-Terneuzen, toen de Westerscheldetunnel er nog niet was).

 Zowel voor als na de rust werd het systeem puntenrit gehanteerd, maar dan de variant waarbij de weg door elk punt slechts éénmaal mocht worden bereden. Dat komt niet heel vaak voor, en zeker niet in combinatie met de omrijregel "nieuwe route": bij route-onderbrekingen niet de geconstrueerde/beoogde/gewenste/voorgenomen route opnemen, maar steeds een nieuwe route construeren naar het aan de beurt zijnde punt. En in het geval dat een punt niet meer bereikbaar was moest verder gegaan worden naar het volgende punt. Hoe het daarbij zat met de voorkennis was niet helemaal duidelijk: desgevraagd werd aan de starttafel iets anders gezegd dan in het reglement stond; gelukkig bleek dat in de praktijk niet tot problemen te leiden.

Verder was een (belangrijke!) bepaling dat oranje wegen slechts over zo kort mogelijke afstand gebruikt mochten worden, en grijze en paarse wegen helemaal niet. Dat betekende dus dat je in principe over geel en wit moest construeren, en eventueel zo kort mogelijk over oranje; kruisen van een oranje weg mocht onbeperkt. Voor de volledigheid: rode wegen werden niet genoemd, maar die komen in dit gebied dan ook helemaal niet voor!

Na zijn welkomstwoord vroeg de Krabbenrijders-voorzitter nog even of uitzetter Richard Dekkers nog iets aan zijn woorden had toe te voegen, en jawel: tussen neus en lippen werd even gemeld dat getalcontroles in deze rit WEL van een opdracht konden zijn voorzien, en dat leidde onder de toehoorders tot enige gefronste wenkbrauwen. Zo kwamen we inderdaad een controle 11 tegen die de opdracht "HKL" gaf, en dat kwam – zelfs na bovenstaande mededeling – nogal vreemd over. Vroeger, toen opdrachten bij keercontroles nog waren toegestaan, kon je bijvoorbeeld een controle 33 tegenkomen met opdracht "1L", en dat betekende keren (vanwege het getal), en daarna eerste weg links. Maar een keercontrole 11 die de opdracht "HKL" geeft is tamelijk absurd; strikt genomen zou je moeten keren, en daarna de opdracht "keren en eerste weg links" moeten uitvoeren; dat zal de uitzetter vast niet hebben bedoeld!?

En nu we het toch over opdrachten bij controles hebben: wat te denken van een controle G met opdracht "HK - NVH"? Let wel: in een rit waarbij herconstructies niet aan de orde zijn (want steeds nieuwe route)! Dus hoezo "niet verder herconstrueren"? En wat dan wel? Gelukkig waren dit schoonheidsfoutjes die niet echt tot problemen leidden, en dus mochten ze de pret niet drukken.

Merkwaardig was dat op vrij veel plaatsen een andere controle stond dan in de (uiteraard na afloop) verstrekte uitleg vermeld stond, en de reden daarvoor was blijkbaar dat degene die de controles weg moest zetten (wij noemden dat vroeger de "palenmepper") in een groot aantal gevallen de beoogde controle niet bij zich had. Zo stond er een 42 waar een 12 gepland was, een 50 die een 20 had moeten zijn, etc. etc. Ook dit was niet een heel groot probleem, maar het maakte het na afloop vergelijken van de eigen controles met die op de moederkaart wel wat lastiger dan normaal.

Na al dit gepraat over schoonheidsfoutjes en merkaardigheden wordt het tijd voor wat serieuzer werk. We moeten zeker ook kijken naar enkele fraaie constructies die de uitzetter voor ons had uitgedacht. Gezegd moet worden dat hij op geraffineerde wijze gebruik had gemaakt van de bepaling dat zo min mogelijk over oranje moest worden gereden; hier en daar leidde dat tot fraaie routes (soms moeilijk te vinden) om een stukje oranje te omzeilen. Om dat mogelijk te maken had hij op veel plaatsen wegen een andere kleur gegeven dan ze op de originele stafkaart hadden: oranje werd geel (of omgekeerd), en hier en daar waren stukjes weg tamelijk onopvallend grijs gemaakt. En het moet gezegd: het tekenwerk was uiterst overtuigend uitgevoerd!

Het was dus zaak om vooral over gele en witte wegen te rijden, en in de praktijk kwam dat neer op veel geel. Witte wegen komen tegenwoordig (sinds onverharde wegen grijs zijn) eigenlijk alleen voor binnen bebouwde kommen, u weet wel: tussen de roze vlakken die bebouwing aangeven. Het leuke (?) hierbij was dat je je zodanig concentreerde op "rijden over geel" dat je gemakkelijk die witte wegen in bebouwde kommen uit het oog kon verliezen, en zo nu en dan leverden die juist een handige verbinding tussen gele wegen. Goed opletten was belangrijk, maar ja, geldt dat eigenlijk niet altijd?

Krabbenrit2022 aWe bekijken een voorbeeld uit traject 1: van punt 8 naar punt 9. We rijden door punt 8 in noordelijke richting, en dan is de kortste weg naar punt 9: voor de spoorlijn links, einde weg links, voor het grijs rechts en eerste weg rechts. Maar dan gaan we onderweg een stukje over oranje (vanaf die einde weg links tot het grijs), en dat kunnen we vermijden via een lange route van het type "de kaart rond": direct na punt 8 rechtsaf, de paarse snelweg per viaduct oversteken, onder de tekst "Kruiningen" langs, westelijk van puntnummer "3" de weg vlak langs het kanaal nemen (door de "a" van "Vlaketunnel"), helemaal in het noorden bij "Pl 1440" de oranje weg oversteken, langs de teksten "Moer" en "Vlake" naar punt 9. Een mooie route die direct rechts van punt 8 werd beloond met keercontrole 50 (zoals gezegd de invaller voor de 20). Nu moeten we alsnog over het stukje oranje, waarna de weg rechtsaf naar punt 9 blijkt te zijn afgepijld. Dus rechtdoor over nog meer oranje, maar zo gauw mogelijk weer verder over geel (zie uitvergroting): we willen naar "Vlaketunnel", maar kunnen nog een klein stukje oranje omzeilen door bij a links van de dijk af te gaan en via b en c (controle E) naar de weg langs de "g" van "Schorebrug" (controle C). Daarna niet einde weg rechts (want dat gaat verderop weer over oranje), maar einde weg links, om bij d de weg vlak langs het kanaal te nemen (zoals ook hierboven beschreven): controle 16. Toch maar over oranje dan, en rechtsaf bij de "V" van "Vlake": controle 26. Punt 9 nu onbereikbaar, dus verder met punt 10? Nee hoor, we kunnen nog steeds naar punt 9: over de Vlakeweg, voor punt 10 rechtsaf, door de "k" van "Yerseke", door "N673", en via de witte weg naar punt 9. Beloning: controle 22, met opdracht "DMP 10". Een fraai geheel! En deze Krabbenrit zat vol met dit soort constructies. Knap uitgezet. 

Krabbenrit2022 b

Ook het tweede traject was interessant. Ik geef weer een voorbeeld, en deze keer heb ik bij wijze van uitzondering uw hulp nodig. Ik heb het zelf blijkbaar fout gedaan, en aan de hand van de uitleg kom ik er niet uit. Het gaat om de route van punt 10 naar punt 11. We rijden door punt 10 naar het oosten, en om te beginnen is dan het kortste oranje einde weg links en dan scherp rechts (controle V): minder oranje dan einde weg rechts. Dan onder "Bakendorp" langs en tweede gele weg rechts. Vlak voor de spoorlijn een stukje oranje omzeilen via de eerste gele weg (controle N) of via de tweede (controle S); de weg met de N bleek verlegd, dus via de S. Dan voorbij de spoorlijn linksaf (controle 17) om punt 11 vanuit het noorden te benaderen: minder oranje dan vanuit het zuiden. Maar nu? Ik zou zeggen recht naar het noorden (en via de U) om punt 11 nu toch vanuit het zuiden aan te doen. Maar de uitleg zegt iets anders: na de 17 eerst naar het zuiden (controle 20), want "onderlangs Baarland is minder oranje". Ik zal het wel verkeerd zien, maar ik kan die route niet vinden. We mogen niet door punt 9, en door Oudelande is veel meer oranje (zelfs met behulp van de witte wegen aldaar) dan het stuk zuidelijk van punt 11. Wat zie ik verkeerd? (Mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Krabbenrit2022 c

Om af te sluiten een hele sterke val direct na de start van het tweede traject. Althans, dat was de mening van een aantal deelnemers; de uitzetter bleek er anders over te denken… Wat was het geval? De kortste route van Start naar punt 1 (zie kaartfragment) is via de Spaanweg, en volgens de uitzetter was dat ook de juiste route: je kruist de oranje weg, en dat is toegestaan. Wie echter goed kijkt (zie ook de uitvergroting), die constateert dat er hier geen sprake is van "kruisen van de oranje weg", want omdat die oranje weg op de kaart is voorzien van een middenberm zijn dit kaartleestechnisch TWEE oranje wegen. Weliswaar kruis je die twee wegen allebei (en dat mag dus). maar daartussen rijd je over een heel kort stukje oranje weg (het doorsteekje door de middenberm). In het plaatje naast de uitvergroting (waarmee ik de uitzetter na afloop kon overtuigen) ziet u hoe de wegassen lopen; het stukje weg van a naar b is toch echt oranje! Wie deze gedachte volgde zocht een andere route: vanaf Start over de gele weg zuidelijk van de N666, en dan over het viaduct en langs de "Y" van "Yerseke" naar punt 1. Omdat je punt 1 dan van de andere kant aandeed dan de uitzetter bedoelde, werd de route naar punt 2 ook heel anders. Je bleek dan te stranden ongeveer in de "S" van "Yerseke", waar de weg plompverloren doodliep. Tsja, de uitzetter had dit dus niet bedoeld, en het werd dan ook geneutraliseerd. Jammer van een op zichzelf goede val!

(NB: dat er een cirkel om de situatie staat doet hier niets aan af: die betekent alleen dat de wegen in wekelijkheid net zo geacht worden te lopen als ze op de kaart staan, dus niet dat je hier zomaar over oranje mag rijden. Ik herinner me een avondritje van de RAC Den Haag ergens in de jaren 70, waarin de uitzetter een cirkel had gezet om een brug met de tekst "Vbr", en dacht dat je dan wel over de voetbrug mocht…)

Krabbenrit2022 d

Krabbenrit2022 e  Krabbenrit2022 f

Binnenkort in dit theater: de Ronde door Vriesland 2022

Vanaf eind juni kunt u weer aan de slag met de nieuwe editie van de Ronde door Vriesland. Op veler verzoek bestaat de RdV 2022 uit een viertal korte(re) trajecten, waarvan u er van juli t/m oktober elke maand één kunt inzenden. Na elk traject zullen een moederkaart, een uitleg en een tussenstand worden gepubliceerd.