Exact een maand na de Botterronde konden we van start in de Turfschiprit, met (onder andere) alweer het systeem "op-1-na-kortste route". Nadat ik vorige maand schreef daar niet zo'n fan van te zijn (en ik ben niet de enige) gingen we met gemengde gevoelens van start, ook al omdat uitzetter Piet van Rijckevorsel dit systeem meestal niet gebruikt (misschien wel nooit eerder, in ieder geval niet in mijn herinnering). De reden van het niet zo geliefd zijn van dit systeem is "dat je zo vaak moet meten". Nu viel dat in de Botterronde al redelijk mee, en in deze Turfschiprit viel het zo mogelijk nog een graadje meer mee. Hoewel het in beide ritten zo was dat je naar een pijl de kortste route moest nemen en naar een punt de op-1-na-kortste bleek nu het aantal punten veel geringer dan het aantal pijlen. Zo bevatte het eerste traject 22 pijlen en slechts 2 punten, en het tweede traject 16 pijlen en 6 punten. Bovendien bleek het bij vrijwel alle punten zonder te meten duidelijk te zijn wat de kortste route was en wat de op-1-na-kortste. Ik laat als voorbeeld die twee punten uit traject 1 zien: punt 7 en punt 10.

De kortste route van pijl 6 naar punt 7 is via de eerste weg rechts (rechtsaf bij de tekst "17"), en de op-1-na-kortste route loopt via de tweede weg rechts (bij het cirkeltje met het getal "2" – dat overigens betekent dat de rode weg twee rijstroken heeft). Daar hoef je helemaal niets voor te meten, want je ziet het onmiddellijk. Hetzelfde geldt voor punt 10: de kortste route is na pijl 9 op de splitsing rechts, en de op-1-na-kortste na pijl 9 tweede weg rechts (ook zo'n tussenweggetje), en dan einde weg rechts, waarbij punt 10 dus vanaf de andere kant wordt aangedaan.

TSR 2023 a

Omdat deze beide situaties interessante routes opleverden kan ik ze mooi als voorbeeld gebruiken. Ik ben zo vrij om hierbij geen gebruik te maken van de tekeningen zoals die in de na afloop verstrekte uitleg staan, en wel omdat ik niet erg gecharmeerd ben van de tekenstijl die hierbij gehanteerd wordt. Bij het bespreken van de Brabant-Grensrit van vorig jaar merkte ik al op dat er bij de ritten van de Baronierijders twee soorten uitleg gehanteerd worden, waarbij dit de "mindere" van de twee is. Jammer, want men beschikt bij deze club toch over goede tekenaars…

Binnen het blauwe kader de originele plaatjes, in het oranje kader zoals ik ze (ongeveer) zou tekenen (of desnoods: zou laten tekenen).

TSR 2023 bTSR 2023 c

Op welk plaatje u ook wilt kijken, de uitleg is als volgt (in het plaatje met punt 10 heb ik andere letters gebruikt, om verwarring te voorkomen). De controles zijn alleen zichtbaar in de vlagrichting. We mogen alle wegen gebruiken, maar pijlen niet tegengesteld.

De route van 6 naar 7 (a-b-c) is bij b onderbroken: de weg b-c blijkt niet aanwezig. Het opnamepunt is c>d, te bereiken via b-h-d-c-b-a-c (waarbij b-c dus in de andere richting wordt gebruikt, hierover straks meer). We noteren controle E, en kunnen even later bij c ook niet naar b. Het opnamepunt is nog steeds c>d, en dat lukt nog via c-a-b-h-d-g-h-b-a-c. Dus nogmaals controle E, dan in de keerlus controle G, en ten slotte op de hoofdroute nog de controles L en F.

Dan punt 10. De route van 9 naar 10 is x-y-z, en van 10 naar 11 en verder (let op het haakje aan het begin van pijl 11) [z-]x-y-z-p-s-r. De hoofdroute gaat dus twee keer via y-z, en omdat die weg bij y is afgepijld moeten we dus twee keer een herconstructie maken. De eerste keer gaat de route bij z einde weg rechts, en is het opnamepunt dus z>x; de tweede keer gaat de route daar einde weg links, met als opnamepunt z>p.

De eerste herconstructie (na de gratis K) is dan y-s-r-q-p-z, met controle H; de tweede herconstructie (na de tweede gratis K) is y-s-r-q-p-z-y-x-z, met de controles H en J.

Dit was de tweede rit die verreden werd op het nieuwe reglement. Nou ja, nieuw, zo heel anders is het allemaal niet. Het is handig dat alle ritten nu in principe hetzelfde reglement hanteren, niet alleen wat de basis betreft (zoals "vroeger" het TRK), maar ook waar het gaat om rit-specifieke zaken (die  voorheen in het "Bijzonder Reglement" stonden). Als een organisatie een afwijking van een reglementsartikel toepast, dan dient dat in rode tekst te worden aangegeven. En in een aantal gevallen is er in het sjabloon keuze uit verschillende mogelijkheden, en ook de gemaakte keuze moet in het rood worden bekend gemaakt. Dit laatste was deze keer het geval bij lid 5 van artikel 3.1.3. Hieronder ziet u bij "A" de tekst zoals die in het sjabloon staat, en bij "B" de tekst die in het reglement van deze Turfschiprit stond, dus met het woordje "wel" in het rood.

TSR 2023 d

Vanwege dit woordje "wel" mocht in de herconstructie rond punt 7 (zie hierboven) de weg b-c ook in de andere richting in de route worden opgenomen. Had er "niet" gestaan, dan had het niet gemogen. Dit vanwege het feit dat de weg b-c niet aanwezig was (wat we vroeger "niet kunnen" noemden); in het geval van punt 10 is er sprake van een afpijling (c.q. inrijverbod van één kant, vroeger bekend als "niet mogen"), en dan maakt het niet uit of er in dit artikel voor "wel" of voor "niet" is gekozen: je mag de weg dan altijd in de andere richting gebruiken.

Er was in deze rit nog een situatie waar dit artikel nodig was, namelijk bij pijl 20 in traject 1. De route van 19 naar 20 is d-a-c-b (zie ook de uitvergroting links). Het weggedeelte a-c is er in werkelijkheid niet, en komend van d buigt de weg bij a naar rechts (oranje op de uitvergroting) en komt uit bij b. We moeten de route opnemen bij c>b. Voor de hand ligt een rondje b-p-f-c, via controle X, maar het kan korter, vanwege het woordje "wel" hierboven: b-c-a-d-e-f-c. Als we dat doen dan blijkt ook c-a niet te kunnen, waarna een keerlus via controle D (c-f-e-g-h-e-f-c) nodig is om uiteindelijk via c-b naar pijl 20 te kunnen rijden.

TSR 2023 e

Een ander puntje in het nieuwe reglement dat onze aandacht vereist is lid 4 van artikel 3.1.2. In het volgende plaatje ziet u weer bij "A" de tekst van het sjabloon, en bij "B" wat er in het reglement van de Turfschiprit stond. Strikt genomen had "20 meter" hier in het rood moeten staan.

TSR 2023 f

TSR 2023 gHier staat dus dat een afwijking van minder dan 20 meter er niet toe doet; we kunnen dan handelen alsof er een cirkel om de situatie staat.

Bij "x" op het plaatje hiernaast moesten we linksaf: de kortste route van pijl 14 naar pijl 15. De zijweg "kwam te vroeg", en volgens de uitzetter moest je hier doorrijden en via controle P naar het opnamepunt (tussen "Hilse" en "Baan") te gaan. Maar als de zijweg minder dan 20 meter te vroeg zou komen, dan gold bovenstaande bepaling, en mocht je dus gewoon linksaf en via controle N. Daarop gewezen verklaarde de uitzetter (die het effect van dit artikel mogelijk over het hoofd had gezien?) dat het hier "duidelijk meer dan 20 meter" was. Het zou kunnen dat het inderdaad meer dan 20 meter was, maar erg "duidelijk" vond ik het niet (en noteerde foutcontrole N). Op onderstaande foto's van Streetview geeft de oranje lijn de kaartsituatie aan, en de blauwe lijn de werkelijke situatie. Ik laat het voor de duidelijkheid van twee kanten zien. Twintig meter? Ik had alleen mijn liniaaltje van 10 centimeter bij me…  Maar dit lijkt toch ten minste een twijfelgeval?

 

 TSR 2023 h

TSR 2023 i

Eerste foto: gezien vanuit het zuiden; tweede foto: gezien vanuit het noorden.

Naschrift: achteraf nog eens nagemeten op Google maps kwamen we opnieuw tot slechts zo'n 14 meter, dus was de inschatting ter plekke toch niet zo slecht?

(Klik op het volgende plaatje voor een gedeeltelijke vergroting, u aangeboden door de webmaster:)

TSR 2023 n

Deze Turfschiprit had – in tegenstelling tot sommige voorgaande edities – heel sterk het karakter van een "rij-rit", met relatief weinig keer­controles. Naast een paar wat meer ingewikkelde situaties bestond deze rit vooral uit vele kleinere vallen, waarbij daartussendoor lekker kon worden doorgereden. En dat was, zo zei uitzetter Piet van Rijckevorsel, precies zijn bedoeling.

En dan volgt nu weer een aflevering van "de uitzetter die in zijn eigen val trapt" (denk ik). Hoe loopt de route van pijl 12 naar pijl 13? Je kan kiezen uit de noordelijke route (langs de "h" van "Rith") en de zuidelijke route (langs de "A" van "Achterste"). Uit de uitleg valt af te leiden dat de bedoeling was dat de zuidelijke route de kortste is, maar dat dit toch een foutroute is vanwege het geniepig geplaatste fietsje (circa 300 meter ten zuiden van de "R" van "Rith"). Keercontrole 14 is dus fout, in combinatie de extra controle O op de omweg naar de samenkomst voorbij die 14. Vermoedelijk hadden de meeste deelnemers hier geen last van, want de noordelijke route is gewoon korter; uit nameten op afstandmeten.nl blijkt zelfs een verschil van zo'n 300 meter! Persoonlijk had ik dat hele fietsje niet gezien (en ik zal wel niet de enige zijn geweest?), maar dat deed er dus niets toe: je had daar niets te zoeken!

TSR 2023 j

En nu we het toch over min of meer verstopte aanduidingen hebben: de volgende heb ik ook over het hoofd gezien, en in dit geval was dat wel van belang… Het gaat om de route van pijl 22 naar pijl 23.  Er is weer keuze: na pijl 22 linksaf en dan over de Lokkerstraat en langs controle B, ofwel na pijl 22 rechtsaf en langs de controles E en C. Ik wilde aanvankelijk linksaf, maar hier bemoeide mijn bestuurder Rens Minnema (die er steeds beter inkomt) zich er mee: hij dacht dat de rechter route misschien korter was. En hij had gelijk ook, en dus namen we de route via de E en de C. Helaas: 30 strafpunten. Kijkt u zelf maar op het plaatje waarom deze route fout is (tip: er bestaan bruggen waar je niet overheen mag…).

Misschien moeten die bestuurders zich toch maar niet met het kaartlezen bemoeien?

TSR 2023 k

Zoals hierboven al werd aangestipt is er met het ingaan van het nieuwe reglement eigenlijk niet veel veranderd (voor een overzicht van de wijzigingen: zie de column van 1 februari 2023). Ik noem nog even een paar kleinigheidjes. 

TSR 2023 l(a) We mogen WEL over de landsgrens. Hoewel we in deze Turfschipritrit zo ongeveer OP de landsgrens reden (zie de route naar pijl 16 op het plaatje hiernaast, uit traject 2) had de uitzetter hier geen val op gebaseerd. Wel zo netjes, zo snel na de reglements­wijziging. Anderzijds: je moet er toch één keer intrappen om het door te krijgen (Johan Cruyff: "Je gaat het pas zien als je het doorhebt")…
 

TSR 2023 m(b) Het kaartteken "wegafsluiting" (hek over de weg) blokkeert de route WEL. Ook hierop was geen val gebaseerd, maar merkwaardigerwijze kwam dit fenomeen toch in de rit voor. In het volgende plaatje (ook uit traject 2) voert de op-1-na-kortste route van pijl 6 naar punt 7 over de oranje weg a-d-b en dan over geel naar punt 7. Vervolgens naar pijl 8 via c-d-a. Bij b is de gele weg verboden in te rijden; het opnamepunt is c>d. We rijden dus door en keren via controle 23 (niet via de langere lus met controle 26). Daarna langs controle G (op de oranje weg) naar d, daar rechtsaf naar c om rechts van het pijlnummer "7" een vierkante keerlus te draaien en in de juiste richting bij c uit te komen. Helaas: de zijweg bij c blijkt een fietspad. Dus door naar b en weer terug langs de G. Nu lijkt het erop dat we toch nog bij c>d kunnen komen: we kunnen vlak voor "N638" rechtsaf, en dan eerste weg rechts. In de praktijk blijkt dat niet te lukken, want die eerste weg rechts is verdwenen  en rechtdoor lopen we vast op een modderpad. Vreemd, waarom staat hier geen controle? Nog eens goed kijken, en ja hoor: er staat in die zijweg een kaartteken wegafsluiting (even ten zuiden van het getal "11.0")! De vraag is dan of de uitzetter hier ook geen val van wilde maken en er daarom niets mee deed (onwaarschijnlijk, gezien het modderpad), òf dat hij dacht "iedereen ziet dit wel, hier kan je gewoon niet door", òf dat hij deze route gewoon over het hoofd had gezien (ik stem voor de laatste optie). De uitzetter heeft mijn mail-adres, dus misschien horen u en ik het nog wel…