Afgelopen zaterdag 7 oktober, mochten we weer genieten van de Stoppelrit, uitgezet door Henk Beltman. Zo ongeveer in zijn eentje wist hij ons een prima rit voor te schotelen. In voorgaande jaren werden voorafgaand aan de rit meerdere vergaderingen/bijeenkomsten gepland door het bestuur, maar dit jaar  zijn we helemaal niet bij elkaar geweest. Henk vond het niet nodig, hield ons wel op de hoogte en wij hadden er alle vertrouwen in dat het goed zou komen.
En het kwam goed !  En om dat te bewijzen zou ik kunnen volstaan met een verwijzing naar de NRF-site waar Rob de Vries zijn licht laat schijnen over de Stoppelrit. En hij toont  met meerdere voorbeelden aan hoe vakkundig Henk zich van zijn taak gekweten heeft ! Lezenswaardig.
Maar dan zou ik Henk tekort doen, want behalve de kwaliteit van de rit speelt de verdere entourage natuurlijk ook een rol . En daar genieten de deelnemers ook van. Letterlijk natuurlijk van de lunch die, zoals gewoonlijk , weer prima was . Maar ook de belangen die op het spel stonden bij de strijd om de titel . Ton Povel en Marcel Peek zouden met een 4e overwinning de zege veilig kunnen stellen, want Piet en Remco Luksemburg waren niet aanwezig . Piet en Remco hebben met 3 overwinningen en een derde plaats ook nog de mogelijkheid de eindzege binnen te halen.
Maar Twaccers gooiden roet in het eten, en dat nog wel op de 50e (!) verjaardag van Marcel Peek. De tussenstand na het ochtendtraject werd aangevoerd door twee TwAC-equipes, te weten Willemien Meijer en Herbert Beltman, gevolgd door Saskia Wegdam en haar vader met ieder 30 strafpunten. Povel-Peek bezetten de vierde plaats met 60 strafpunten.
Het derde traject bleek wat moeilijker te zijn en daarvan maakten de equipes Bruin-de Vries en van Zuiden-van Lente dankbaar gebruik door zich in de top drie te nestelen tussen beide Twac-equipes .Met als gevolg dat Povel-Peek naar de vijfde plek werden verwezen. Willemien en Herbert voltooiden het middagtraject foutloos en werden daardoor de onbedreigde winnaars, zeer tot genoegen van Remco Luksemburg die Herbert daarvoor bedankte  !
Dit heeft tot gevolg dat de strijd in de laatste rit beslist gaat worden. Dat is de Ster van Valkenburg. Bij winst is Remco kampioen. Wordt hij tweede, dan moeten Povel-Peek minimaal derde worden. Winst zal uiteraard ook voldoende zijn. Spannend dus.
Het eigen karakter van de TwAC en de Stoppelrit werd door Henk duidelijk vooraf gemeld : er wordt wel gebruik gemaakt van scherprijders ! Dit misschien tot ongenoegen van enkele deelnemers want de laatste jaren gaan enkele ritten er prat op dat er geen scherprijders zullen zijn . Toch hoort dat naar mijn bescheiden mening wel bij het kaartlezen. Bovendien vraagt het extra aandacht bij het intekenen door de uitzetter. Voor mij wel een beetje wrang dat uitgerekend  het noteren van een scherprijder die alleen voor de B-klasse was bedoeld mij de derde plaats kostte !
Henk en de overige Twacleden die samen de organisatie vormden hebben ons weer een prachtige kaartleesdag bezorgd. Het is mooi om te zien dat er ieder jaar een beroep gedaan kan worden op leden die belangeloos hun medewerking willen verlenen . Daardoor is het nog steeds mogelijk dit soort ritten te organiseren, hetgeen bij zusterverenigingen niet altijd meer het geval is.
In de bijlage de uitslag en op de twac-site nog een paar foto’s.
 
De Pijlenrit 2018 zal ook door de TwAC worden verzorgd. Herbert Beltman is de uitzetter en we  doen natuurlijk weer graag een beroep op de medewerking of deelname van Twaccers.
In de strijd om het RAC-Oostkampioenschap wordt op dinsdag 24 oktober door de Ellerijders de Snertrit georganiseerd. Start vanuit rest. De Haas in Elburg en de uitzetter is Henk Jongman. In de bijlage het reglement en de vrijwaringsclausule.
De Twac heeft dan nog op 7 november de Wildrit, uit te zetten door Roald Luning .De uitnodiging en gegevens volgen nog.
25 november, dus eerder dan gebruikelijk, vindt de Teamrit plaats. De TwAC moet de Nationale titel verdedigen want vorig jaar werd de rit op overtuigende wijze gewonnen door Hans Prein-Herbert Beltman en Johan Nijmeijer-Henk Beltman . Het wordt wel een lange dag, want het eerste deelnemende team zal ’s morgens om 9 uur starten vanuit Oosterhout !! De TwAC wil graag weer in ieder geval met twee teams deelnemen. Aanmelden kan bij de voorzitter .
 
Wim Wegdam.