Ronde door Vriesland 2022 - traject 2 - Uitslag + uitleg

Maar liefst TIEN deelnemers blijken traject 2 foutloos te hebben afgelegd. Ik moet zeggen dat ik dat niet had verwacht; hoewel het een tamelijk kort traject betreft waren er (dacht ik) toch genoeg mogelijkheden om fouten te maken…

Zo was er weer eens een in de kaartrand verstopte weg (ten noordwesten van pijl 11), maar tot mijn verbazing hebben slechts twee van de vijftien deelnemers die over het hoofd gezien. Wordt het te eenvoudig? Raakt men er aan gewend? Gaan ze er naar op zoek? Nou ja, zolang sommigen het niet zien loont het de moeite (van en voor de uitzetter). En degenen die het wel door hadden die hadden vast wel zo'n gevoel van "aha, die heb ik alvast".

Over verstopte wegen gesproken, niet alleen de uitzetter maakt zich daar schuldig aan, ook bij het Kadaster (waar de topo-kaarten gemaakt worden), kunnen ze er wat van. De weg door het natuurreservaat ten westen van Vries (dat deze keer in Noord-Limburg ligt) was zo slecht zichtbaar dat de uitzetter u dat niet wilde aandoen en daarom bij de "t" van "reservaat" twee uiterst korte stukjes bermlijn had toegevoegd.

Met als resultaat dat slechts één deelnemer dit fout deed; ik ben benieuwd hoe dat zou zijn geweest zonder die extra bermlijntjes…

Naast de twee genoemde fouten  waren er nog drie andere situaties waar strafpunten zijn opgelopen, maar eentje daarvan betreft waarschijnlijk een gevalletje "vergeten op te schrijven" (het lijkt net een echte rit!). Een andere fout betreft een wegverlegging, en ja, die kan je over het hoofd zien (alweer: net een echte rit); twee deelnemers misten op weg van controle 15 naar controle G dat de gele weg "verkeerd" op de rode uitkwam, en noteerden zodoende foutcontrole T.

En de laatste fout betreft de door de uitzetter als "lastig" ingeschatte situatie rond de pijlen 13 en 14. Daar had ik verwacht dat er meer fouten zouden worden gemaakt; er waren diverse mogelijkheden om via controle B te gaan terwijl dat niet de juiste route was. Slechts één deelnemer deed dit echter fout. Was het toch minder moeilijk dan ik dacht?

Zie voor nadere uitleg over dit alles overigens de uitleg onderaan deze column. Ik wens u veel succes (en plezier) met de trajecten 3 en 4, waarbij ik alvast wil opmerken dat ik vermoed dat traject 4 uiteindelijk de doorslag zal geven. Maar ik kan het natuurlijk mis hebben. Ik ben benieuwd!

Hieronder treft u achtereenvolgens aan:

[a]  de moederkaart (hoe moest het?)

[b]  de uitslag (hoe ging het?)

[c]  de tussenstand na traject 2 (hoe staat het?)

[d]  de schraplijst (wie heeft wat fout gedaan?)

[e]  de uitleg (wat kon u fout doen?)

[a]  Moederkaart

 

[b]  Uitslag

[c]  Tussenstand

 

 [d]  Schraplijst

[e]  Uitleg

Klik hier voor de uitleg (pdf):