Een maandje na de Botterronde (zie vorige column) was de Turfschiprit de tweede nationale kampioenschapsrit. Deze rit wordt meestal uitgezet door Piet van Rijckevorsel, maar dit jaar had hij assistentie gekregen van Henk Melkert. Deze laatste is een bekende rittenrijder (zeker in het zuiden des lands), maar als uitzetter is hij (in ieder geval buiten dat zuiden) minder bekend. In de wandelgangen was te beluisteren dat hij als "kundig uitzetter" bekend staat. En dat laatste bleek te kloppen. Henk had het tweede traject voor zijn rekening genomen, en dat zat uitstekend in elkaar en was, ondanks het overbekende systeem (baril), redelijk origineel. We gaan er straks naar kijken, maar merken eerst nog op dat het eerste traject, van Piet van Rijckevorsel, lang niet zo ingewikkeld was als we van hem gewend zijn. Geeft niets, er werden fouten genoeg gemaakt…

We beginnen met traject 1 (wat anders?), en slaan drie vliegen in één klap: het eerste kaartfragment is goed voor maar liefst drie vallen. U ziet links de wedstrijdkaart, en rechts de uitleg; de laatste is door mij van blauwe letters voorzien ter wille van de duidelijkheid.

Eerste val: de route van pijl 2 naar pijl 3 lijkt misschien via a te lopen, maar via b-c (een stukje meegaand over pijl 3) is korter! Dus via controle D in plaats van via controle E.

Tweede val: Rijdend op het eerste deel van pijl 3 blijkt er bij x geen weg naar links te zijn. De werkelijke weg blijkt zo'n 100 meter eerder te liggen, bij y (hier lichtblauw). Dus vanaf x omrijden via controle D (en controle F, op de niet-kaartweg, is fout).

Derde val: de kortste route van pijl 4 (met controle H) naar pijl 5 gaat via m-n-u, maar op m-n staat keercontrole 11. Opnemen bij n>u (deze notatie betekent - zoals altijd - : opnemen bij n, richting u). Dat kan via m-p-u-q-v-s-n (met controle G), maar dat is niet goed. Op de wedstrijdkaart is het misschien minder goed zichtbaar dan op de uitleg, maar bij v bevindt zich een rotonde. En dus kan het korter: m-p-u-n-s-v-s-n (zonder controle G). Daarna op pijl 5 gratis de G, zodat één G goed is, en twee G's fout.

TSR2024 a 

Dan een val waarover de meningen verdeeld zijn. Rijdend op pijl 7 (met gratis controle J) willen we bij c de spoorlijn oversteken, maar daar blijkt geen spoorwegovergang aanwezig te zijn. Volgens de uitleg moeten we nu via c-a-e naar d (weer langs controle J), om daar (bij d) de spoorlijn over te steken, om dan via o-g naar opnamepunt x>o te gaan. En omdat er dan bij d ook geen spoorweg­overgang is moeten we daarna verder omrijden: via d-c-a-e-b-f-g naar x>o (derde keer langs controle J, en uiteindelijk controle K). De discussie die dit opleverde ging erover of je mag aannemen dat er bij d een spoorwegovergang is. In het TRK stond een plaatje waaruit bleek dat dit het geval is (want in het verlengde van de weg naar het noorden), maar in het nieuwe reglement (het "sjabloon") is dit niet geregeld. Sommigen vinden dat het wel zo is, anderen dat het niet zo is. Gesprek tussen uw columnist (C) en de uitzetter (U), die het er over eens waren dat je hier verschillend over kan denken: "ik vind dit geen spoorweg­overgang" (C); "ik vind van wel" (U). Het goede oude TRK was zo gek nog niet…

TSR2024 b 

We gaan verder met een klassieker. Van pijl 8 naar pijl 9 willen we via a-b-d. Let op: op de originele topo-kaart gaat de noord-zuid lopende gele weg zowel onder de paarse snelweg als onder de gele zuidelijke parallelweg daarvan door, maar hier is de kaart zodanig aangepast dat er net ten zuiden van het viaduct een viersprong van gele wegen ligt; we kunnen/mogen dus op die viersprong (a) rechtsaf naar b. In werkelijkheid gaat dat natuurlijk niet (betonnen muur!); hoe moeten we nu handelen? Moeten we de route opnemen bij d, via a-g-c-d, of moeten we via g-e naar a, om het deel a-b-d van de route nog te rijden (zoals in het nieuwe reglement staat: "zo veel mogelijk van de voorgenomen route berijden"). Het antwoord: via a-g-c naar d (controle N), want bij a is geen weg naar b, dus daar kunnen we niet langs (ook niet op een ander niveau: boven de weg a-g ligt wel degelijk een weg e-b, maar daar hebben we feitelijk geen weet van: controle L is fout.

Dat van wegen op twee niveaus was in het TRK goed geregeld (TRK-2, artikel 5k): " Wanneer men op een al of niet op de kaart voorkomende weg rijdt en men kruist een op de kaart voorkomende weg, die ter plaatse niet kan of mag worden bereden, dan mag men nimmer aannemen dat de betreffende weg op een ander niveau doorloopt." In het nieuwe reglement staat ook hier niets over, dus het wachten is op een uitzetter die het anders ziet?

TSR2024 c

TSR2024 dWe sluiten traject 1 af met een zoekplaatje. De route van pijl 11 t/m 15 was niet erg ingewikkeld, en bevatte hoofd­zakelijk enkele scherprijders en controles achter bomen, dat soort werk. Hier geen ingewikkelde constructies of moeilijke vallen.

Toch was er één dingetje uit de categorie "hier mag je niet overheen" (bermlijn/voetbrug/fietspad/pontveer/water).

Kunt u het – ergens op dit kaartfragent – vinden? De "oplossing" komt verderop. (Red.: klik op het plaatje voor een vergroting. Die zult u goed kunnen gebruiken...)

 

En dan traject 2. Zoals gezegd baril, dus ingetekende lijn met blokkeringen (bar = barricade). De afwijking van het gangbare systeem was dat de ingetekende lijn in een omweg ook tegengesteld mocht worden bereden, maar dat dan wel over zo kort mogelijke afstand. We gaan een aantal situaties bekijken, en beginnen met blokkering 2. (NB: in de uitleg van traject 2 werd een andere tekenmethode gehanteerd dan in traject 1: de vlaggetjes van de controles wijzen hier tegen de rijrichting in, terwijl dat in traject 1 juist met de rijrichting mee was; andere uitzetter, andere gewoontes…)

We moeten de lijn verlaten bij a, en weer opnemen bij b, via de (onderste) blauwe route. We gaan dus langs de controles S en E (beide niet voor ons, want voor de andere richting), maar niet via controle D, want dat is net iets langer. Verderop worden we gekeerd door controle 11. Nu niet via controle 12, want die route loopt door een kaartteken "wegafsluiting" (in de blauwe cirkel op het linker kaartfragment). Nu omrijden naar opnamepunt B: controles E en 13, om via controle B uiteindelijk naar opnamepunt B te gaan. Na keren bij de 13 kan B alleen nog worden bereikt door de lijn tegengesteld te berijden, en het minst tegengesteld is via controle 22 (maar eerst langs controle J om niet nog meer tegengesteld te gaan), met de bedoeling een grote keerlus om E te rijden. Nu, na de 22, iets meer tegengesteld: controle K, met opdracht "HK – 1R – DMIL" (doorgaan met ingetekende lijn, dus niet verder omrijden).

TSR2024 e Dan een mooi valletje voor de liefhebbers van verstopte wegen. Het eerste dat opvalt op het volgende fragment is de rode cirkel met de letter Q. Wat is dat nu weer? Bij de NRF onbekend, maar in de klassieke/rally-wereld een normaal verschijnsel: een "quietzone". Niet alle NRF-rijders zullen het sjabloon waarop het reglement is gebaseerd helemaal hebben doorgespit, maar dit staat er toch echt in:

2.12. Quietzones

Een quietzone (Q-zone) heeft tot doel een rustige doortocht van de deelnemers te waarborgen, met een minimum aan overlast voor de omwonenden. Deelnemers dienen hier uiterst behoedzaam te rijden. De maximumsnelheid in een Q-zone bedraagt 30 km/uur. Q-zones kunnen ook op de kaartfragmenten staan aangegeven. Deze zijn herkenbaar aan een rode cirkel of ellips, eventueel voorzien van de aanduiding “Q-zone”. Alle onverharde wegen dienen aangemerkt te worden als Q-zones. Die wegen hoeven dus niet als zodanig aangegeven te zijn met een bord of op het kaartfragment.


Waarvan akte. Dus rustig aan, maar wel om blokkering 4 heen. De lijn verlaten bij A en opnemen bij C. Dat kan zo: eerst via controle O naar keercontrole 24, en vervolgens opnemen achter die controle 24, via de rode route met nogmaals controle O. Het kan echter beter, maar dan moet je wel zien dat er een weg loopt door de letters "rd" van "Willebrord". Dus niet meteen naar de 24, maar eerst via de blauwe route met controle R, om de lijn dichter bij de blokkering op te nemen (en daarna pas 24-O, zodat de oplossing O-R-24-O is). Leuk (als je het ziet…)!

TSR2024 f 

Een kleinigheidje er tussendoor. Na controle U ("geen scherprijder maar gewoon de route op de kaart" zegt de uitleg, en dat klopt) kunt u blokkering 5 omzeilen via controle X of via controle V. Welke is de juiste? Goed kijken: vlak naast het blokkeringsstreepje zit nog een klein beetje "licht", zodat de witte weg nog net te gebruiken is. Derhalve via controle X.

TSR2024 g  

TSR2024 hErgens in de uitleg staat de wat cryptische zin "dus opnemen om de nieuwe AH XL via controle E"?? XL betekent viersprong links, maar wat is AH? Het plaatje dat erbij staat geeft het antwoord: het betreft een XL-vestiging van Albert Heijn! Langs deze controle E kwam je trouwens als je je netjes hield aan een inrijverbod met onderbord "behalve voor bestemmingsverkeer". Dat kan dus ook gecontroleerd worden (rittenrijders zijn géén bestemmings­verkeer)!

TSR2024 jEn wat vindt u hiervan? Zou u een route construeren via (bijvoorbeeld) de zuidelijke parallelweg van de snelweg, dus langs de tekst "7.0"? Bij het omzeilen van blokkering 7 deed iedereen dat, maar volgens de uitzetter mocht dat niet omdat de zwarte cirkel met daarin het witte cijfer 4 een kaartteken is dat niet in de legenda voorkomt, en om die reden een blokkering vormt. In de legenda is alleen dit de vinden:

TSR2024 hDus: een zwart cijfer in een witte cirkel, niet andersom.

Meer naar rechts op de wedstrijdkaart was dan ook dit te zien:

 

TSR2024 k

En dit is dus de gebruikelijke aanduiding voor het aantal rijstroken, en de geïnverteerde versie daarvan had  de uitzetter verzonnen. Bij mijn weten heeft IEDEREEN dit "fout" gedaan, en men vond dit een niet erg geslaagde val. Leuk verzonnen, dat wel. Grappig overigens dat in deze laatste situatie een blokkeringsstip op de snelweg staat, net naast die "4", zodat je daar in ieder geval niet doorheen mag!

Blijft de vraag of het klopt dat die inverse 4 blokkeert. Het reglement zegt (artikel 3.1.1, punt 7): "Kaarttekens en kaartteksten onderbreken de doorgang niet, met uitzondering van het kaartteken wegafsluiting, dat de doorgang wél blokkeert."

Het lijkt op z'n minst een twijfelgeval (dit is toch ofwel een kaartteken ofwel een soort tekst?), dus ik zou zeggen: doe dit maar liever niet.

TSR2024 lOok in traject 2 een zoekplaatje. Kunt u ergens op dit fragment iets vinden uit de categorie "hier mag je niet door"? Ook nu geldt: de oplossing staat verderop.

 

TSR2024 m"Zo min mogelijk tegengesteld" moet u heel letterlijk nemen; een millimeter is al te veel! Een leuke val rond blokkering 8 bewijst dit. Ik heb het kaartfragment al voor u uitvergroot, maar dan nog gaat het om millimeters.  We moeten van de lijn af bij a, en er weer op bij b. Dat mag niet via c-p (foutcontrole 17) of via c-q (foutcontrole 16), want in beide gevallen is dat een héél klein stukje tegengesteld (via p nog iets meer dan via q). En omdat bij x sprake is van een doorlopende bermlijn zal het via c-d-e moeten: controle 15, en dan nog verder naar het zuiden (hier niet zichtbaar, en het doet er verder ook niet toe).

TSR2024_n.jpgTen slotte nog de "oplossingen" van de zoekplaatjes (zie boven). Eerst dat uit traject 1. Net boven de "s" van "Liesbos" loopt er water over de weg! Het lijntje is ongeveer even dun als in de uitleg, die u hier ziet. Redelijk knap verstopt… 
TSR2024 mEn dan dat uit traject 2. Zonder het uit te vergroten is het nauwelijks te zien, maar binnen de blauwe cirkel zit een doorlopende bermlijn. Ook mooi verstopt, zo vlak onder een coördinaatlijn!