Op zaterdag 3 maart 2019 is de Pijlenrit verreden. Speciaal voor de thuisblijvers en deelnemers die het nogmaals willen bestuderen staan hieronder de kaarten en uitleg van de diverse klassen (per klasse 1 zip bestand):

A-Klasse

B-Klasse

C-Klasse

Er zijn 3 neutralisaties van toepassing:

In traject 1 van de A- en de B-klasse is de routecontrole 2 geneutraliseerd. In 2003 is er een uitspraak gedaan over het gebruik van de Vbr (voetbrug)

Hoewel er op de kaart staat 'Br en stuw', waarvan van de uitzetters 'Vbr en stuw' hebben gemaakt, is er twijfel of deze combinatie van kaartteksten ook onder de uitspraak van 2003 valt. Bij twijfel niet moeilijk doen, maar gewoon neutraliseren.

In zowel de A-, B- en C-klasse kwam ongeveer 400 meter noord van de bebouwde kom van Kerk-Avezaath een samenkomst van 3 wegen met een wegwijzer. Omdat ook hier twijfel was of de kaartsituatie wel volledig overeenkwam met de werkelijke situatie is de RC C geneutraliseerd.

In de A-klasse zijn in traject 2 de controles Y en H geneutraliseerd, omdat er tussen de punt van pijl 14 naar de voet van pijl 16 (pijl 15 was VV) een kortere route was, waarlangs geen controles stonden.