De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2017 (ALV 2017) wordt gehouden op 
dinsdag 18 april 2017.
Zoals gebruikelijk zijn we ook dit jaar, vanaf 20.00 uur, weer te gast in het NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1 te Nieuwegein. 
Onze leden ontvangen rond 1 april 2017 de voor deze vergadering relevante stukken.
Wij verzoeken u 18 april 2017 in uw agenda te reserveren en hopen op een grote belangstelling voor de ALV 2017.
Het bestuur van de NRF.