De door de NRF uitgegeven reglementen, maar evenzeer haar Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn onderdelen van deze Interne Spelregels. Bij het opstellen van de Interne Spelregels is destijds gekozen voor een systeem van afzonderlijke documenten, waarbij een systeem werd toegepast met groepen en ondergroepen. 

De gedachte hierachter was de toegankelijkheid van de Interne Spelregels te vergroten, naarmate de behoefte bestond het samenstel der regels in de toekomst uit te laten groeien.

In 2017 is besloten de Interne Spelregels te bundelen tot één document. In de praktijk is/was deze groeiontwikkeling nauwelijks te bespeuren. 

De Interne Spelregels zijn te vinden in de downloadsectie, onder: Reglementen > Downloads > Verenigingszaken