Uitspraak ReglementsCommissie 31-10-2013

 

Vraag 1.

Waar is de opdracht 3. WW richting Ede uitvoerbaar?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord vraag 1.

Volgens artikel 11a. van het DRR wordt bedoeld die gelegenheid in te slaan die betrekking heeft op de richting die de route naar Ede ter plaatse heeft.

Uitzetters mogen volgens artikel 11c. van het URR geen misbruik maken van de aanduiding ter plaatse.

De vraag is nu of de WW Ede ter plaatse staat van zowel de linker als de rechter weg.

Gelet op de "platte" plaatsing van de WW wordt de WW geacht ook de weg van RC X in te wijzen. De opdracht is uitvoerbaar door naar RC X te rijden.

 

Om discussies over het begrip ‘ter plaatse’ te voorkomen, dient de uitzetter bij het het plaatsen van wegwijzers bij dit soort wegsituaties door een hulpaanduiding of het plaatsen van een situatietekening duidelijk te maken wat hij bedoelt met ‘ter plaatse’.

Bijvoorbeeld;

3. WW richting Ede (de WW staat functioneel voor zowel de mogelijkheid ter plaatse naar links als de mogelijkheid op afstand voor de WW naar rechts)

 

Vraag 2.

Is opdracht 7. asfaltweg R hier uitvoerbaar?

 

Alle wegen zijn asfaltwegen,

behalve de cirkel op de driesprong.

Dat is een minimaal verhoogd klinkerwegdek.

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord vraag 2.

Ja. RC S is fout.

In oktober 2011 is al een antwoord gegeven op het beoordelen van gelegenheden naar aard.

Conform artikel 5f van het DRR is het grootste gedeelte van de breedte bepalend. Voor het bepalen van het grootste gedeelte wordt uitgegaan van een ‘haakse’ beoordeling.

Dit geldt voor zowel het begin als het eind van de weg.

Bij de laatst mogelijke ‘haakse’ beoordeling aan het eind (stippellijn met de pijl) van de weg is deze 100% asfalt.