Vraag:

In het DRR staat in artikel 8. Oriënteringspunten onder i  dat een brug aan ten minste één zijde dient  te zijn voorzien van een leuning of muur(tje), ongeacht de hoogte hiervan.

Is er in de situatie 1,2 en 3 sprake van een leuning of muur(tje)?

Is er in deze situaties sprake van een brug?

 

 

Situatie 1

 

 

Situatie 2

 

 

Situatie 2

detail rechterkant

 

 

Situatie 3

Antwoord:

Nee.

Zowel in situatie 1 als in de situaties 2 en 3 is hier geen sprake van een brug.

Een brug waar in het DRR artikel 8.i. naar wordt verwezen dient  tenminste een bouwwerk (of constructie) te zijn dat (die) als brug kan worden aangemerkt.

Daarbij dient een schrikhek niet te worden aangemerkt als een (brug)leuning en een zinker of duiker niet aangemerkt te worden als een brug.

De Reglementscommissie overweegt artikel  8.Oriënteringspunten sub i te verduidelijken m.b.t. de omschrijving van een brug.

Aan uitzetters het verzoek om dit soort twijfelgevallen te voorkomen en de deelnemers hier niet mee te confronteren.

19-11-2015