Aanpassing URR artikel 16g.
Naar aanleiding van een vraag m.b.t. tot het plaatsen van een bord MB heeft de Reglementscommissie besloten dit artikel aan te vullen met de volgende zin;
De organisatie dient zowel aan het begin als aan het einde van de middenberm een bord met de tekst MB te plaatsen.
Dit is gedaan om duidelijk te maken waar de middenberm begint en eindigt. 
Hiermee worden beoordelingsproblemen voorkomen bij het benaderen van dezelfde middenberm van de andere kant.
Het aangepaste URR is te downloaden vanaf deze site.