Vraag

Als bij X de tekst “STOP” wel, maar bij Y niet (meer) zichtbaar is, zijn dan de routeopdrachten 123 en 125 uitvoerbaar of niet?

123. bij “STOP” weg links

125. bij “STOP” viersprong links.

 

 

N.B. schuine viersprong, dus schuine uitmondingen t.b.v. het kruisingsvlak; en rode stippellijnen geven het bij-vlak van de linkerweg weer.

Antwoord

In het DRR-artikel 2. e. Routebeschrijving staat:
Op een samenkomst van gelegenheden mag voor de beoordeling van oriënteringspunten en de uitvoerbaarheid van een routeopdracht het gehele kruisingsvlak benut worden.
Twee beoordelingen moeten bij deze routeopdrachten worden gemaakt.
Voor het beoordelen van het oriënteringspunt “STOP” mag je dus het gehele kruisingsvlak gebruiken.
Conclusie: correct oriënteringspunt.
Vervolgens beoordelen of het oriënteringspunt zich in de bij-positie bevindt.
Conclusie: oriënteringspunt bevindt zich in de bij-positie.
Beide routeopdrachten zijn hier uitvoerbaar.