Al jaren organiseren de verenigingen van de NRF diverse teamritten (kaartlezen, routebeschrijven en puzzelen). Helaas zien wij als NRF de laatste jaren een aantal trends.

Als eerste lopen de deelnemers aantallen drastisch terug. Een gemiddelde teamrit moet het tegenwoordig stellen met slechts 10 teams. En bij routeschrijven en puzzelen is dit ook nog verdeeld over 2/3 aparte klassen. De hoeveelheid werk van het organiseren lijkt niet meer in verhouding te staan tot het aantal equipes. Dit is ook terug te zien in de moeite die gedaan moet worden om een vereniging bereid te vinden om de teamrit te organiseren.  Zo is er dit jaar voor de teamrit kaartlezen nog geen vereniging die dit op zich wil nemen.

Daarnaast is het moeilijk om een evenement uit te zetten waarbij zowel de beginnende equipes als de ervaren equipes allebei een leuke dag hebben. Dit laatste is met name het geval bij het kaartlezen. Als laatste horen wij uit het veld ook geluiden dat deelnemers het niet meer zo leuk vinden als vroeger, maar zich wel verplicht voelen om deel te nemen. 

Daarom hebben wij een aantal vragen die wij graag willen stellen aan de verenigingen, maar ook aan de deelnemers. Via deze link komt u direct bij deze online enquete uit, https://www.survio.com/survey/d/U3O7U7S6A6I1N6B9U

Het NRF bestuur zal alle antwoorden verzamelen en samenvoegen tot 1 compleet beeld. Op basis hiervan zal het bestuur ook met een advies komen over de toekomst van de teamritten binnen de NRF.

Remco Luksemburg, voorzitter NRF Autosport