Tijdens de, op 15 april 2014 gehouden, Algemene Leden Vergadering is door een aantal leden aangegeven dat de leges voor ontheffing van artikel 10, juncto artikel 148 van de Wegenverkeerswet, de laatste jaren, met name in Noord Brabant, explosief is gestegen. Jarenlang bedroeg de leges  € 58, in ieder geval vanaf 2007 tot en met 2012.

In 2013 zijn de legeskosten verhoogd naar € 240 per ontheffing. Op 1 januari 2014 is de leges verhoogd naar een bedrag van maar liefst € 405.

Wij hebben dit probleem voorgelegd aan de provincie Noord Brabant. Een beetje in de lijn van onze verwachting hebben onze alternatieven geen gehoor gevonden. Het betreft wetgeving en men wil de ritten steeds individueel kunnen beoordelen, aldus de provincie.

Er is echter toch een positieve ontwikkeling die wij u niet willen onthouden. In de brief van de provincie staat aangegeven dat de leges voor ontheffing van de Wegenverkeerswet per 1 januari 2015 is verlaagd van € 405 naar 115. In de tarieventabel van de provincie, vastgesteld op 14 november 2014 staat dit bedrag voor 2015 vermeld.

Wij vinden dit uiteraard een bijzonder prettige ontwikkeling, waarvan wij u graag kennis willen laten nemen. Niet alleen voor onze leden in Noord Brabant maar ook voor de overige verenigingen en stichtingen in Nederland is dit van belang. Immers, dit biedt de mogelijkheid om te kijken of de provinciale leges in deze niet afwijkt van de leges binnen de provincie Noord Brabant.  Het bestuur van de NRF wil u graag terzijde staan indien dat het geval is en er dus aanleiding is om een soortgelijk verzoek ook naar de overige provincies te sturen.

Bestuur NRF