Het NKKLAS artikel 5 geeft aan dat de berekening voor het aantal uitzetterspunten verschilt van die berekening voor andere kampioenschappen. Het artikel geeft o.m. aan dat het aantal toe te wijzen uitzetterspunten nooit meer bedraagt dan het beste resultaat dat is behaald in de overige ritten door de betreffende uitzetter.

In verband met een onjuiste automatische berekening van het aantal uitzetterspunten binnen het kampioenschap NRF Klassiek, zijn er in enkele gevallen onterecht 90 punten aan uitzetters toegekend.
In verband hiermee zijn daarom de volgende handmatige correcties op de eindstand toegepast:

lidnr. 18257 M. Mertens, bestuurder T-klasse, krijgt 66 punten en wordt daarmee 4e in de T-klasse.

Overige correcties:
lidnr. 10940 R. Jans, navigator S-klasse, van 90 naar 85 uitzetterspunten
lidnr. 12081 H. v. Zuylen, navigator S-klasse, van 90 naar 0 uitzetterspunten
lidnr. 18280 O. Korsten, navigator S-klasse, van 2x 90 naar 0 uitzetterspunten
lidnr. 04019 P.A.M. van Rijckevorsel, bestuurder S-klasse, van 90 naar 0 uitzetterspunten
lidnr. 04086 J. lips, bestuurder S-klasse, van 90 naar 0 uitzetterspunten
lidnr. 10021 H. Jongman, bestuurder S-klasse, van 90 naar 0 uitzetterspunten

Het bestuur van de NRF