Uitspraken Gezamenlijke ReglementsCommissie Januari 2008


Onderstaand treft u een aantal uitspraken aan naar aanleiding van een vraag van Martin Fierlier

Van toepassing zijnde reglement:
Schetsen zijn niet op schaal. Schetsen zijn gestileerd weergegeven. De extra symbolen bij de schetsen zijn oriënteringspunten. De opdracht luidt: "rijd van de bol naar de punt van de pijl".

Vraag 1:

Sla ik met opdracht 2 weg a in of weg b in ?

Antwoord 1:

Opdracht 1 is hier niet uitvoerbaar. Pijl is voorbij de op de bereden route uitmondende eerste weg links getekend.

Vraag 2:

Wanneer zijn de opdrachten 3 en 4 reglementair volledig uitgevoerd (en kan ik dus aan een volgende opdracht beginnen)
bij 3. moet ik geheel over de brug rijden (dus tot aan de punt van de pijl) ?
bij 4. moet ik voorbij de RC rijden ?
In concreto:
Rijd van de bol naar de punt van de pijl betekent dus:
a. rijd in de richting van de pijl of
b. rijd tot aan de punt van de pijl.

Antwoord 2:

Opdracht 3: Ja
Opdracht 4: Ja

Vraag 3:

Wat moet ik kunnen waarnemen als er in het reglement gezegd wordt dat de gehele situatie vanaf de bol overzichtelijk moet zijn ? (BPR art.8) Slaat dit alleen op de getekende wegen/gelegenheden, dus ook weer tot aan de punt van de pijl, en moet ik bijvoorbeeld ook (in opdracht 3) de volledige brug kunnen zien. Ook als deze, bijvoorbeeld door het huisje van de brugwachter, voor een deel aan het oog onttrokken is. Bij rotondes is het al heel snel gebruikelijk om deze niet overzichtelijk te vinden...

Antwoord 3:

Je moet kunnen beoordelen dat er sprake is van een brug en dat je er over kunt. Indien het brugwachtershuisje een deel van de brug aan het oog onttrekt verandert dat niets aan de situatie.