Vraag 1

Waar is de opdracht 7. WW Ri Den Bosch uitvoerbaar? 
 
 

Antwoord 1

Door weg b in te rijden wordt opdracht 7 juist uitgevoerd.
 
Zie de uitspraak van de Reglementscommissie in relatie tot artikel 11 van het DRR, gedaan tussen 1996 en 1999 ( te vinden op de NRF website onder kopje “Reglementen”.
 
Een WW met de tekst BEEK EN DONK verwijst kennelijk naar de plaatsnaam Beek en Donk. En niet naar de afzonderlijke plaatsnamen Beek of Donk.
 
De plaatsnaam waarnaar de WW (kennelijk) verwijst moet derhalve in de routebeschrijving worden weergegeven. En uiteraard moet deze conform DRR art. 8h voorkomen in het Woonplaatsenregister.

 

 

Vraag 2

1. Voor WW WW Ri Ede
 
Volgens uitzetter: goed A.
Motivatie: Voor de enkele WW richting uitvoeren op de dubbele WW. Dit kan direct naar rechts. (Conform "Zo doe je dat" publicatie, onderdelen V.4 en VI.4. Hierin is sprake van "eerste mogelijkheid")
 
Volgens rijder: goed C.
Motivatie: Voor de enkele WW richting uitvoeren op de dubbele WW. Omdat er sprake is van een "voor"-opdracht neem je de laatste mogelijkheid.
 
Opmerking de betreffende situatie staat niet precies in de "Zo doe je dat" publicatie.

 

Antwoord 2

RC C is goed.
Voor de enkele WW via de dubbele WW de laatste mogelijkheid benutten naar links.
  

Vraag 3

Geplaatst langs de route is de combinatie bord/vlag Afbeelding C uit onderstaande voorbeelden.
 
Opdracht: 1. Na RC "A" R
Motivate uitzetter: A noteren, maar RC niet te preciseren als RC "A".
 
Motivatie rijder: A niet noteren het is immers geen RC.
 
Vraag: Is het antwoord van de GRC onder C: misschien een typefout?, ook al omdat er achter C: de opmerking staat: zie A. In combinatie met het antwoord onder D:, zou C: misschien ook aan te duiden zijn als RC: A
 

Antwoord 3

de tekst bij C moet zijn:
 
Zie A. (want het oranje bord met de “A” is te preciseren als RC “A”)
De combinatie van oranje bord en oranje vlag is niet aan te duiden als RC “A” (zie B.)
De combinatie van oranje bord en oranje vlag kan wel als RC gebruikt worden.