Uitspraken Gezamenlijke ReglementsCommissie Februari 2004

Onderstaand treft u een aantal uitspraken aan naar aanleiding van vragen die in  2003 aan de GRC gesteld zijn.

Vraag 1

Wanneer kom ik na een oriënteringspunt als ik halverwege dit oriënteringspunt wordt geconfronteerd met een herstelopdracht die me laat keren?

Antwoord 1

Herstelopdrachten op of bij een routecontrole dienen met voorrang op de routeopdracht waarmee men bezig is te worden uitgevoerd. (DRR art. 3c).

Na het uitvoeren van de herstelopdracht dienen in de routebeschrijving gevraagde oriënteringspunten die, vóórdat de herstelopdracht dient te worden uitgevoerd, nog niet bereikt zijn, opnieuw te worden beoordeeld.

Voorbeelden

1. Na schrikhek R
Goed: AC
Uitleg: na uitvoeren van de herstelopdracht tref je geen schrikhek meer aan.

1. Na klinkerwegdek R
Goed: AB
Uitleg: Na uitvoeren van de herstelopdracht kun je opnieuw het klinkerwegdek beoordelen.

1. Na parkeerplaats R
Goed: AC
Uitleg: na uitvoeren van de herstelopdracht dien je opnieuw een parkeerplaats te beoordelen. Dit kan alleen op een samenkomst van gelegenheden waarop je ook het begin van een parkeerplaats beoordeelt.

 

Vraag 2

Hoe is de aaneenschrijfregel voor getallen en breuken?

Antwoord 2

Hiervoor gelden onderstaande regels:
a. Een getal wordt aaneengeschreven. Na duizend (miljoen, miljard, enz.) volgt een spatie. Dit sluit aan bij het puntgebruik in cijferreeksen;
b. Rangtelwoorden worden aaneengeschreven;
c. In een breukgetal worden teller en noemer aaneengeschreven.

Voorbeelden
ad a. zeshonderdvierentachtig
achttienduizend driehonderdachtentwintig;
ad b. de zevenmiljoenhonderdvierenveertigduizenddriehonderdnegenenvijftigste grasspriet
ad c. zestiennegentiende = 16/19
zes tiennegentiende = 6 10/19