Uitspraken Gezamenlijke ReglementsCommissie september 2003

Onderstaand treft u een aantal uitspraken aan naar aanleiding van vragen die in  2002 en 2003 aan de GRC gesteld zijn.

 

Vraag 1

Kan ik ter hoogte van a beoordelen dat voorweg b ook Aweg heet vanwege de weg met gescheiden rijbanen? Zo ja, is weg y dan geen zijgelegenheid? M.i. is de weg y ter hoogte van x weliswaar een achterwaarts oriënteringspunt, maar zorgt hij er wel voor dat de weg met gescheiden rijbanen bij a niet uitmondt.
In de Delflandrit werd in een soortgelijke situatie opdracht 4 ter hoogte van a als niet uitvoerbaar beoordeeld, mede op grond van het feit dat een richtingsverandering van x naar y keren op de route zou betekenen. Ik ben het daar niet mee eens, daar bij de wegen b-x en c-y er (nog) geen sprake is van gescheiden rijbanen. Nogmaals m.i. denk ik dat ik bij x  b.v. ook 1 weg kan passeren door y in te rijden.

 

 

 

3. einde weg R
4. “Aweg” volgen

Antwoord 1

Gelegenheden moeten volgens het DRR artikel 5d beoordeeld worden tot aan de eerste samenkomst van gelegenheden. Weg y is geen zijweg, maar keren op de route. De 2 smalle wegen gaan over in een brede weg met gescheiden rijbanen. Weg b is dan ook de Aweg.
 

 

Vraag 2

Mag men de afbeelding op dit verkeersbord als oriënteringspunt gebruiken in de volgende opdracht?

10. na overweg R

Antwoord 2

De afbeelding op dit verkeersbord stelt geen overweg voor.

 

Vraag 3

Waar is opdracht 2 uitvoerbaar

 

1. aanhoudend R
2. bij parkeerplaats aanhoudend gelegenheid L

 

Antwoord 3

Het oriënteringspunt van opdracht 2 ligt rechts van de as van de bereden route en ligt in het bijvlak. Zie DRR artikel 9a en 9b. Opdracht 2 is uitvoerbaar op de einde weg.


Vraag 4

In een rechterzijweg staan achtereenvolgens de volgende
drie straatnaamborden.
Waar is de opdracht “Oude jansweg” R uitvoerbaar
en waar is de opdracht “Oude Jansweg” R uitvoerbaar?

Antwoord 4

De opdracht “Oude jansweg” is uitvoerbaar bij weg A en C.
De opdracht “Oude Jansweg” is uitvoerbaar bij weg A en B.

 

 

Vraag 5

In een rit luidt de opdracht: voor naam van voertuig links.
In de weg voor ons staat een controle met de herstelcode HK, AR.
Mag men de term AR als oriënteringspunt gebruiken?

Antwoord 5

Ja

 

Vraag 6

Wanneer ben je geheel na de parkeerplaats?

 

 
 

 

 

1. aanhoudend na parkeerplaats R
2. einde weg R

 

 

 

 

 

 

Antwoord 6

Een parkeerplaats moet uitmonden op de bereden route of daarvan deeluitmaken.
Dit betekent dat je bij x “op” een parkeerplaats gaat rijden en door de ritpijl pas na
het kruisingsvlak van x geheel na het oriënteringspunt de parkeerplaats komt
en om die reden pas bij y de opdracht kunt uitvoeren.

 

Vraag 7

Ter hoogte van een linkerzijweg staat in het kruisingsvlak een controle met de herstelcode:
2e weg links. Mag ik in zo`n geval weg A direct meetellen?

 
 

 

 

 

Antwoord 7

De plaatsing van RC X op deze plaats is niet toegestaan. Zie ATRR artikel 3b.
 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 8

Is opdracht 1 hier uitvoerbaar?

 
 

 

 

 

1. “Valkuilweg” R

 

 

 

 

 

 

 


Antwoord 8

De GRC is geen voorstander van dit soort vallen.
Conform de uitspraak m.b.t. Kaar- tjesweg en Kaart- jesweg (september 1996 en verwijzing naar art. 2h DRR) is opdracht 1 hier uitvoerbaar.

 

Vraag 9

Op een ANWB-wegwijzer staat de verwijzing naar Son en Breugel.
Mag hierop de opdracht WW Ri Son worden uitgevoerd?
NB Son en Breugel komt niet als plaatsnaam voor in het Plaatsnamenregister.

 

Antwoord 9

De ANWB-wegwijzer verwijst alleen naar Son en Breugel.
Denk ook aan de uitspraak m.b.t. Beek en Donk.
Zie uitspraken september 1996.
De opdracht WW Ri Son is op deze wegwijzer niet uitvoerbaar.

 

Vraag 10

 

Voldoen de ANWB-richtingsbordjes, die een toeristische (fiets)route aanduiden aan de eisen van een WW?

Antwoord 10

Dit zijn geen ANWB-richtingsborden.

 

 

Vraag 11

Wat is de juiste route bij de opdrachten 7 en 8?

 

7. bij 2e plaatsnaam en 2e plaatsnaam links
8. bij 4 plaatsnamen links

 

Antwoord 11

Opdracht 7 - is volgens het URR 9e een niet toegestane opdracht.
Opdracht 8 - volgens het DRR 8f moet bij het benaderen van deze objecten 4 plaatsnamen
tegelijk kunnen worden waargenomen.
Er is hier geen plek waar dit mogelijk is. De opdracht is hier niet uitvoerbaar.