Uitspraak ReglementsCommissie RB 17-02-2013

Vraag.

Waar is de opdracht 21. Voor drie plaatsnamen rechts uitvoerbaar?

Antwoord.

Opdracht 21 is niet uitvoerbaar in situatie A.
Opdracht 21 is uitvoerbaar in situatie B en C.

Motivatie.

In het DRR art.1.a. en het BRR art. 1. is bepaald dat ‘Een routebeschrijving wordt verreden aan de hand van in de Nederlandse taal gestelde routeopdrachten…’.
Daarom is het toegestaan om volgens de geldende regels van de Nederlandse taal bij opsomming van oriënteringspunten ook gebruik te maken van weglatingsstreepjes.
In dit voorbeeld moeten dan de door komma’s gescheiden plaatsnamen tenminste met hoofdletters beginnen en dient tussen de laatste en één-na-laatste term het woordje ‘en’ te worden gebruikt.