Uitspraak ReglementsCommissies KL en RB 8 oktober 2014

Vraag.

Moeten tijdens aanlooproutes en aflooproutes bij kaartlees-, routebeschijvings- en puzzelritten routecontroles genoteerd worden en ritpijlen en DLW’s opgevolgd worden?

Antwoord.

De Reglementscommissie is van mening dat aanlooproutes en aflooproutes geen deel uit maken van een rit. De organisator van een rit moet voorkomen dat een deelnemer met routemateriaal wordt geconfronteerd.

De Reglementscommissie is voorstander van het plaatsen van de blauwe vlag op het punt waar de rit van start gaat en op de kaart/routebeschrijving is aangegeven en niet op het punt waar de aanlooproute van start gaat.

Opmerking.

- Indien, om wat voor reden ook, het niet mogelijk is voor een organisator om dit te vermijden, dan dient te worden aangegeven hoe met ritpijlen, DLW’s en routecontroles moet worden omgegaan.